top of page
Untitled design (8).png

MONIKULTTURINEN TOIMINTA

MONIKULTTUURINEN JA RASISMI VASTAINEN TYÖ

Suomi on monikulttuurinen maa, joka monikulttuuristuu koko ajan. Suomessa asuu noin 6,6 prosenttia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Suurin maahanmuuttajaryhmä heistä ovat venäjänkielisiä, joita on yli 78 000. Noin 50% eli yli 35 000 venäjänkielisitä asuvat Pääkaupunkiseudulla. Venäjänkieliset ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa, ja sen erikoisuus on erittäin laaja moniaisuus ja heterogeenisuus.

 

Edustamme hyvin laajan joukon eri maista, alueista, kulttuureista ja uskonnoista muuttaneita, mikä on sekä meidän (venäjänkielisten) kulttuurinen vahvuus että suuri haaste.  Toisena suurena haasteena on asenteet ja ennakkoluulot kantaväestön ja venäjänkielisten välillä. Vieläkin osalla kantasuomalaisista on hyvin jyrkät mielipiteet venäläisistä. Suomen ja Venäjän yhteinen historiaa taakka on edelleen vaikuttaa ihmissuhteisiin. Sen lisäksi myös venäjänkielisten ja muiden maahanmuuttajaryhmien välillä, sekä muiden maahanmuuttajaryhmien keskellä tai kantaväestön välillä voi olla epäluuloja. Yhteiskunta ei ole aina valmis vastaanottamaan muualta muuttanut, ja yksinäisyys ja osattomuus on monille ongelma.  

 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on asiakaslähtöinen.Osallistuminen kulttuuriseen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle.

 

Monikulttuurinen Toimintakeskus GRANIITTI on turvallinen paikka, jossa voi tavata muita samasta kulttuurista olevia ihmisiä, sekä tutustua kantaväestöön ja muihin kulttuureihin, sen toiminta on tärkeä sekä verkoston ja monikulttuuristen suhteiden luomisen, että rasismin vastaisen toiminnan kehittämisen kannalta.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea venäjänkielisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia ylläpitää omaa kulttuuria ja kieltä, tutustua monikulttuuriseen toimintaan, sekä lisätä kontakteja kantasuomalaisiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarjotaan Pääkaupunkiseudulla asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille matalan kynnyksen monikulttuurisuutta ja osallisuutta lisäävää toimintaa.  

bottom of page