top of page

TYÖLLISYYS

Venäjänkielisten maahanmuuttajien työttömyys on korkea verrattuna kantasuomalaisiin. Venäjänkielisten haasteet ovat usein heikko suomen kielen taidot, koulutuksen tai työkokemuksen puute, verkoston puute. Toisaalta on myös paljon korkeakoulutettuja venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla on riittävät suomen kielen taidot.

Vuonna 2020 Keskusjärjestö oli perustanut Työllistymisen edistämiskeskus GRANIITTI – TEG, omassa tilassa, jonka tarkoituksena on edistää Pääkaupunkiseudulla asuvilla venäjänkielisten työllistymistä.

Vuonna 2021 TEG tarjoaa:

  • Orientaatio Suomalaisessa yhteiskunnassa venäjän kielellä,

  • Työvalmennus,

  • Työnhaku työkalut – koulutus,

  • ATK-taidot,

  • Ammattivalinta,

  • CV-laatiminen,

  • Valmistelu haastatteluihin,

  • Suomen kielen kurssit,

  • Ammattikielikurssit,

  • Suomen- ja englannin kielen keskustelukerhot ja kieliskahvilat.


Kurssien lisäksi Keskusjärjestö tarjoaa työllistymistoiminnan puitteissa venäjänkielisille työttömille työnhakijoille työkokeilu paikkoja.

Palkkatuella jatkuvasti työllistetään helsinkiläisiä lukuisiin erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa oppinäytetyöhön liittyviä tutkimuksia ja opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta.

Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia (venäjäksi). Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin –ryhmässä.

Graniitilla on isot varustetut koulutustilat, jossa koulutuksiin osallistujilla on tietokoneet. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta.

Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia. Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin–ryhmässä.

NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

Vuodeksi 2021 SVK on hakenut STEA:n ”Paikka auki” ohjelman avustus nuoreen palkkaukseen vuodeksi. Tarkoituksena on avustuksella työllistyä maahanmuuttaja taustaisen nuoren tapahtuma assistentiksi.

Keskusjärjestö tarjoaa myös TET-jakson suoritettaville nuorille työkokeilupaikkoja.

Kesällä SVK tarjoaa kesätyön Helsingin kaupungin kesäsetelin yhdeksän luokkaan koululaisille, jotka suorittavat erilaiset työtehtävät toimistossa ja Monikulttuurisen Toimintakeskuksen toiminnassa.

TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN

bottom of page