top of page
GettyImages-561368475_edited.jpg

SVK Liitto ry tarjoaa moninaisia omakielisiä TEG-palveluja Suomessa asuvien venäjänkielisten työllisyyden tukemiseksi, kotoutumisen edistämiseksi ja kouluttautumisvalmiuksien parantamiseksi. Palveluihin kuuluvat työllistymiskurssit, erilaiset infotilaisuudet erityisesti digitaalisesta asioinnista, neuvonta ja ohjaus sekä kieliryhmät. Palveluja tuottavat useat eri hankkeet ja toiminnot. Monien palveluiden tarjonta vaihtelee eri rahoittajien päätösten ja aikataulujen mukaan. 

Työllistymisen edistämiskeskus GRANIITTI – TEG on aloittanut toimintansa vuonna 2020. Sen tarkoituksena on edistää pääkaupunkiseudulla asuvien venäjänkielisten työllistymistä.

Venäjänkielisten maahanmuuttajien työttömyys on korkea verrattuna kantasuomalaisiin. Haasteina ovat usein heikko suomen kielen taito, sopivan koulutuksen tai työkokemuksen sekä verkoston puute. Toisaalta on myös paljon korkeakoulutettuja venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla on riittävät suomen kielen taidot.

TEG tarjoaa:

  • Orientaatio suomalaisessa yhteiskunnassa venäjän kielellä

  • Työvalmennus

  • Työnhaun työkalut

  • ATK-taidot

  • Ammatinvalinta

  • CV:n laatiminen

  • Valmistautuminen työhaastatteluun

  • Suomen kielen opetus

  • Ammattikielen opetus

  • Lisäksi TEG-asiakas voi hyödyntää SVK Liiton ja toimintakeskus Graniitin muita palveluja, kuten suomen- tai englannin kielen keskustelukerhoja, suomalais-venäläisiä kielikahviloita tai digitukea.

Kurssien lisäksi SVK tarjoaa venäjänkielisille työttömille työnhakijoille työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa opinnäytetyöhön liittyviä tutkimuksia ja opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat koulutustaustasta, osaamisesta ja aiemmasta kokemuksesta.

 

NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

Vuodeksi 2023 SVK on hakenut STEA:n ”Paikka auki” ohjelman avustus nuoreen palkkaukseen vuodeksi. Tarkoituksena on avustuksella työllistyä maahanmuuttaja taustaisen nuoren tapahtuma assistentiksi. SVK tarjoaa myös TET-jakson suoritettaville nuorille työkokeilupaikkoja.

Kesällä SVK tarjoaa kesätyön Helsingin kaupungin kesäsetelin yhdeksän luokkaan koululaisille, jotka suorittavat erilaiset työtehtävät toimistossa ja Monikulttuurisen Toimintakeskuksen toiminnassa.

TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN

bottom of page